لوگو ویپاد

طرح پس‌انداز رویش

"رویش" یک طرح سپرده پس‌انداز سودآور است که ویپاد؛ ترابانک پاسارگاد آن را در ۳ بازه زمانی ۳، ۶ و ۱۲ ماهه ارائه داده است. برای مشارکت در رویش، می‌توانید از ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید. سود سپرده در طرح‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه، به ترتیب ۱۲٪، ۱۷٪ و ۲۰.۵٪ سالانه است که پس از فعال‌سازی طرح، به‌صورت ماهانه به حساب شما واریز می‌شود.

سود سپرده طرح پس‌انداز رویش در حالت ۳ ماهه، ۱۲٪، در حالت ۶ ماهه، ۱۷٪ و در حالت ۱۲ ماهه، ۲۰.۵٪ سالانه است.

مثال میزان سود در حالت ۳ ماهه (۱۲٪ سالانه): ۳۰ هزار تومان به‌ازای هر ۱ میلیون تومان پس‌انداز و ۶ میلیون تومان به‌ازای ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز
مثال میزان سود در حالت ۶ ماهه (۱۷٪ سالانه): ۸۵ هزار تومان به‌ازای هر ۱ میلیون تومان پس‌انداز و ۱۷ میلیون تومان به‌ازای ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز
مثال میزان سود در حالت ۱۲ ماهه (۲۰.۵٪ سالانه): ۲۰۵ هزار تومان به‌ازای هر ۱ میلیون تومان پس‌انداز و ۴۱ میلیون تومان به‌ازای ۲۰۰ میلیون تومان پس‌انداز

سود سپرده در طرح‌های ۳، ۶ و ۱۲ ماهه، پس از فعال‌سازی طرح، به‌صورت یکجا قابل مشاهده است. این سود به‌صورت ماهانه به حساب اصلی ویپاد واریز شده و قابل برداشت خواهد بود.
لازم به‌ذکر است است که امکان انصراف از طرح در هر زمان دلخواه، برای شما وجود دارد.

در طرح پس‌انداز رویش، می‌توانید از ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید.

طرح پس‌انداز رویش، در حال حاضر، در قالب ۳ بازه زمانی ۳، ۶ و ۱۲ ماهه ارائه می‌شود.

در طرح پس‌انداز رویش، سپرده‌گذاری در واحدهای ۱ میلیون تومانی انجام می‌شود. شما می‌توانید با ورود به صفحه طرح پس انداز رویش در اپلیکیشن ویپاد و انتخاب یکی از طرح‌های ۳، ۶ و یا ۱۲ ماهه، بین ۱ تا ۲۰۰ میلیون تومان سپرده‌گذاری کنید.

بله، شما می‌توانید پیش از پایان طرح، در ۲ حالت از مشارکت انصراف دهید: انصراف کلی و انصراف جزئی.

انصراف کلی از طرح: در این حالت، شما کل مبلغ سپرده خود را از طرح خارج می‌کنید و به‌این ترتیب از ماه بعدی، سودی دریافت نخواهید کرد.
انصراف جزئی از طرح: در این حالت، شما تنها بخشی از مبلغ سپرده خود را از طرح خارج می‌کنید. بدیهی است که از ماه آینده، تنها سود آن بخش از پس انداز را که در طرح باقی‌مانده است دریافت خواهید کرد.

پیوندها

لوگوی داتین
لوگوی بانک پاسارگاد

حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت داتین است