لوگو ویپاد

برندگان قرعه‌‌کشی جشنواره کهکشانس ویپاد

قرعه‌کشی بزرگ جشنواره کهکشانس ویپاد در روز دوشنبه، ۸ آبان ۱۴۰۲، به‌صورت زنده برگزار شد و ۲۴۳ برنده برای تا ۳ میلیارد تومان هدیه نقدی مشخص و معرفی شدند.

برندگان قرعه کشی ویپاد

اسامی برندگان جشنواره کهکشانس ویپاد

در قرعه‌کشی کهکشانس ویپاد، همانطور که وعده داده شده بود، ۲۴۳ برنده به قید قرعه تعیین شدند؛ ۲۴۰ برنده برای هدایای تا ۱۰ میلیون تومانی و ۳ برنده برای هدایای ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی.
این قرعه‌‌کشی به‌صورت زنده برگزار شد. برای مشاهده ویدئوی قرعه‌کشی می‌توانید به کانال آپارات ویپاد مراجعه کنید:

نحوه دریافت هدایا

هدایای برندگان جشنواره، بدون نیاز به پیگیری، تا پایان دی ماه ۱۴۰۲ به حساب‌شان در ویپاد واریز و اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

اسامی ۳ برنده هدایای ۳۰۰، ۲۰۰ و ۱۰۰ میلیون تومانی جشنواره کهکشانس ویپاد


جشنواره کهکشانس ویپاد
کد شانس نام شماره تلفن مبلغ هدیه
706948 حمیده محبی 0912xxxx656 ۳۰۰ میلیون تومان
1029685 رقیه الله وردی 0990xxxx769 ۲۰۰ میلیون تومان
2212262 سیدحسین موسوی 0917xxxx541 ۱۰۰ میلیون تومان

اسامی ۲۴۰ برنده برای ۲۴۰ هدیه تا ۱۰ میلیون تومانی

مبلغ هدایای این عزیزان برابر خواهد بود با تعداد کد شانس ضرب در ۱۰ هزار تومان، تا سقف ۱۰ میلیون تومان.
با توجه به اینکه نام ۶ برنده، ۲ بار از گردونه قرعه‌کشی استخراج شد، ضمن اعطای هدیه کامل به آنها، ۶ بار دیگر نیز قرعه کشی انجام شد و به لیست برندگان اضافه شدند. نام آن ها نیز در انتهای جدول زیر آورده شده است.


جشنواره کهکشانس ویپاد
کد شانس نام شماره تلفن
38206 اصغر عزت شعار 0912xxxx591
619626 حسین اسلامی 0905xxxx994
955670 حبیب راستکوی کوران ترکیه 0923xxxx256
212004 سینا عدنانی 0937xxxx073
706289 رضا شاد 0921xxxx190
762260 حمید کاوسی دیزگوین 0912xxxx681
461538 امین بختیاری 0910xxxx167
890538 امین ابراهیمی 0936xxxx382
32108 سمیرا سلیمانی 0919xxxx447
631394 امیر اشرفی مقصودلو 0914xxxx535
54181 فائزه گلشاهی 0911xxxx948
91926 محسن بكرانی بالانی 0913xxxx055
331015 علی ارمانیده 0921xxxx472
177269 پریسا حسن پور 0998xxxx930
705212 یونس بلندگرای 0901xxxx910
982347 مهناز محسن بیگی طغرالجردی 0913xxxx778
657464 سیامك كشمیری 0912xxxx741
943481 مهدی رضائی 0918xxxx143
15959 هیبت اله محمدزاده 0911xxxx138
758148 فاطمه سرائی 0914xxxx472
207742 نوید عیوض زاده 0902xxxx575
639399 عبدالحمید هادیان جزی 0920xxxx089
541608 محمدرضا قربانعلی 0912xxxx593
403521 آرزو فقری بناب 0937xxxx824
799911 سجاد میراشرفی 0935xxxx369
575364 ماهتاب سقانژاد 0939xxxx951
130915 امیر اسدی سبزی 0919xxxx970
795081 علیرضا تازیك سرخوانكلاتی 0911xxxx196
827315 امید طراحان 0911xxxx861
509311 نیما شرفی 0912xxxx746
385179 محمدرضا والامیر 0919xxxx131
801488 محمدامین یوسف زاده 0917xxxx808
840175 زهرا حسن پور 0991xxxx292
430519 حمید ساسانی 0935xxxx270
859288 محمد قادری 0917xxxx838
797801 سمیه آزادبخش طرهانی 0916xxxx173
587780 شهرام قهرمانی 0917xxxx175
407727 اصغر كرمی 0918xxxx200
470886 محمود كفایتی 0912xxxx603
687229 محمد بینا 0911xxxx343
720779 فاطمه خواجه 0992xxxx145
288220 هادی حسین زاده 0935xxxx083
391944 مریم یعقوبی 0996xxxx408
920822 حسین مجردمقطالو 0914xxxx215
450056 هاشم زنگنه 0935xxxx371
265028 كاظم بالدی 0916xxxx416
304845 اسحاق احسانیان 0933xxxx394
320690 فرزاد سارانی 0901xxxx236
979175 مرتضی بابائی صوفحسن 0902xxxx117
1023955 بهبود مصطفوی سوتگوابری 0911xxxx927
1272151 محمد قاسمی 0910xxxx221
1038144 سینا فرازمند 0937xxxx442
1026411 محسن فیروزی كیان 0990xxxx110
1107979 بهروز عینی سامیانی 0990xxxx188
1490731 مرتضی تورانی 0901xxxx632
1753838 داود محسنی ابربكوه 0910xxxx498
1899376 سمیه بحرانی محمدی 0936xxxx465
1793087 رحیم شرفی نوخندان 0915xxxx001
1935833 میثم اسدی 0993xxxx344
1636642 جواد دلجو 0921xxxx231
1486946 مهدی پردل 0917xxxx606
1859355 مهدی افضلیان تابش 0935xxxx743
1243272 پروانه درپای 0921xxxx462
1841368 رامین صابری 0905xxxx309
1533829 احمد مرادی فرد 0919xxxx081
1496040 حسین خسروی 0923xxxx262
1977212 روزیتا محمدی 0903xxxx910
1439297 زهرا غفرانخواه 0903xxxx764
1403184 محمدعلی اكبریان 0921xxxx773
1519331 محمدرضا نجف زاده 0919xxxx356
1117377 محمدفاضل بذركار 0916xxxx926
1931524 رؤیا جلالوند 0919xxxx231
1854800 احمد امینی 0912xxxx886
1407122 حمید حسینی 0905xxxx228
1283460 ولی ربیعی 0912xxxx025
1391507 ذبیح اله كرمی پیراقوم 0914xxxx357
1063095 پژمان عباسی 0991xxxx911
1796555 محمد پورنوروزی كلاچاهی 0933xxxx196
1932250 حمید فردی ریزی 0913xxxx790
1221304 زین العابدین غلامی ارلان 0910xxxx032
1374746 علی عظیمی 0935xxxx894
2017984 محمدرضا پارسائیان 0935xxxx153
2046476 حسین قیم 0930xxxx870
2630863 محمدرضا عربپورداهوئی 0913xxxx190
2489580 امید گروسی نژاد 0937xxxx565
2440848 زینب موقردارابی 0903xxxx940
2804010 سیدجعفر حسینی اصل 0911xxxx558
2790096 خالد سیاحی 0902xxxx777
2113933 سارا برنای تنها 0936xxxx011
2339128 میثم سپاهی 0915xxxx711
2197134 علی حسن زاده موروئی 0913xxxx244
2912615 علی چهاردولی 0912xxxx907
2515551 بهنام بریزی 0937xxxx721
2119001 پروانه میچانی 0935xxxx182
2438075 لیلا آذری 0913xxxx454
2522954 شهاب الدین شیخ حسینی 0912xxxx230
2798912 نوید كریمی 0938xxxx375
2735101 محسن فتوحی پور 0930xxxx387
2466656 مهرناز مهرو 0912xxxx259
2148309 عباس كشاورزمیرزاخانی 0901xxxx982
2909604 حسین ملكی چمگردانی 0913xxxx112
2636596 عبدالرحمن عالی صلغی 0992xxxx990
2401515 حسین لنگری 0921xxxx059
2753326 فرشاد احمدی 0903xxxx298
2357242 مجتبی جهانگیری 0913xxxx092
2731988 رضا رحیمی حقیقی 0913xxxx984
2349308 سعید فیضی بنه خلخال 0919xxxx881
2884884 پوریا میرفندرسكی 0912xxxx172
2933810 میلاد جودی 0911xxxx440
2039743 علی احمدی 0936xxxx448
2177520 محمد حیدرزاده 0912xxxx901
2937238 جمال روشن زاده 0914xxxx229
2538237 مرتضی شرفی 0936xxxx517
2466021 نوید فرضعلی پورگرمرود 0933xxxx928
2814117 منصور خراسانی 0912xxxx714
2357327 رضا حمیدپسند 0921xxxx902
2611023 مجید نجفقلی زاده 0912xxxx692
2791272 بابک روئین 0914xxxx578
2681771 مهدی مرحبی 0905xxxx950
2181394 اسماعیل بهمن آبادی 0912xxxx463
2394759 فاطمه علیكی 0936xxxx283
2443961 علی نریمان زاده انجیرلو 0900xxxx880
2492687 علی ذوقی 0936xxxx065
2394033 فاطمه عسكری 0993xxxx387
2027551 مهدی اكبری 0912xxxx393
2913011 احسان امانی بنی 0914xxxx600
2212359 سیدامیر سیداحمدی نژاد 0910xxxx701
3873132 حسن محمودی پور 0916xxxx545
3501793 امیر مرادی 0936xxxx592
3381905 مصطفی متقی نیا 0903xxxx404
3804849 مرتضی قره باغی 0910xxxx610
3646031 اكبر نیكی نیا 0914xxxx217
3851136 قاسم عطاپور 0930xxxx707
3644316 زهرا قاسمی قهساره 0913xxxx724
3701758 مازیار صمدی زند 0912xxxx348
3585847 جاسم حسینی 0916xxxx412
3037339 بابك لطفی 0914xxxx132
3441299 حامد خبیری پور 0913xxxx108
3515655 معصومه امانی 0993xxxx354
3597484 امیرحسین ابراهیمی فخبی 0911xxxx340
3079928 حجت اله قاسمی 0912xxxx522
3346916 امیرحسن خاتمی 0938xxxx777
3099259 مهدی محمدی 0937xxxx098
3199351 سعید خانی زاده 0912xxxx475
3355752 سعیده بداغی 0910xxxx998
3369662 هما افراز 0933xxxx049
3474759 محمدحسین داداشی پور 0912xxxx525
3337965 میلاد غلامی پور 0937xxxx710
3839684 فریبا رضائی 0994xxxx112
3103125 رضا آهوئی 0915xxxx430
3890534 مهدی پهلوانی 0919xxxx906
3295036 سهیل سلامتی 0914xxxx865
3205704 سیدرضا مهدوی 0936xxxx485
3653904 مرتضی دادور 0937xxxx375
3688435 امیرمحمد اكبرزاده 0910xxxx069
3941961 سعید شبانكاره 0936xxxx301
3251089 مریم تركش اصفهانی 0901xxxx517
3918667 امین امیری قرقانی 0990xxxx176
3339665 ستاره ذوالقدر 0921xxxx166
3065787 ولی الله جلالی راد 0912xxxx497
3017711 سیدمهدی حسینی 0935xxxx525
3885140 محسن رضائی كلانسرا 0919xxxx199
3636527 محمدسعید سنچولی دلیر 0939xxxx015
3395640 كیژان الیاسی 0901xxxx427
3482019 سیدعباس میرحیدری ایگلی 0912xxxx217
3396379 حسین حسین پورقادی 0911xxxx261
3172282 محسن توكلی مقدم 0922xxxx650
4191565 مهدی ابراهیمی گلبوسی 0912xxxx988
4430560 راضیه همتی 0912xxxx473
4636534 محسن اصغری شكارسرائی 0911xxxx821
4099465 بابك اكبری راد 0905xxxx791
4027895 رمیصا خوشنویس 0910xxxx649
4913632 صفورا سلیم پورآبکنار 0911xxxx993
4418711 فریده كثیری 0912xxxx347
4835745 علی فرشادنیا 0913xxxx802
4138237 غلامرضا هراتی 0936xxxx513
4792122 امین كشاورز 0917xxxx562
4331859 امین درختی 0910xxxx893
4815434 سجاد هاشمی 0914xxxx564
4138447 صدرا وطن دوست 0914xxxx151
4762495 احمد كاظمی پور 0933xxxx036
4587051 حمید شعبان زاده 0919xxxx781
4249568 مجتبی میرزامحمدی 0992xxxx263
4202654 سعید محمدپوركاودول 0911xxxx758
4044009 عبدالكریم سكانگیر 0937xxxx819
4749468 نریمان درافشان 0912xxxx961
4005299 علیرضا ارجمندسجادی 0939xxxx391
4777007 حامد عبداله زاده كورعباسلو 0912xxxx208
4628494 حامد آقائی دهاقانی 0913xxxx638
4025473 زهرا فرمانرو 0919xxxx992
4214717 صابر باقری 0914xxxx228
4867519 حمیدرضا چهل نبی 0912xxxx134
4099394 سیداحمد حسینی هفشجانی 0914xxxx525
4844364 حسین پناهعلی زاده مجنده 0914xxxx769
4378553 محمود فیروزیان حاجی 0912xxxx545
4529637 سجاد شفیعی 0936xxxx366
4214174 میلاد محمدعلیزاده روح بخش 0937xxxx518
4898224 امید کامرانی 0902xxxx289
4613084 بابك اكبری 0937xxxx962
4441846 فرخ صلواتی 0914xxxx199
4209466 حسن آزرم 0935xxxx202
4984603 مهیار علی محمداسفندیاری 0912xxxx415
4743630 حسن سلیمی 0912xxxx582
4379989 عباس چمنی 0918xxxx281
4346791 علیرضا لطفی 0935xxxx795
4807341 میلاد قاسم پورلنگوری 0939xxxx636
4311848 صاحبعلی علائی صومعه 0912xxxx479
4464100 مصطفی ادیب رامندی 0901xxxx451
4817011 حبیب میرزائی 0935xxxx215
4847444 مهرانگیز جمالزهی كمال آبادی 0915xxxx652
5414817 احمد محمدی خواه آستانه 0901xxxx062
5061606 بهناز رحیمی 0914xxxx697
5065991 محسن ابرازه 0912xxxx803
5270120 علیرضا مختارزاده 0914xxxx074
5193228 رضا منصوری مطلق پری 0918xxxx129
5227447 سینا منیری بجاربنه 0905xxxx873
5236218 یوسف حیدری 0919xxxx470
5238706 سعید ناروئی نصرتی 0915xxxx494
5427621 سیدسجاد بابائی چگینی 0919xxxx196
5350202 حسین توانائی عباس زاده 0991xxxx647
5579705 مهدی علی وندرنجبر 0905xxxx634
5273651 مریم توكلی 0919xxxx569
5463977 مسعود ربیعی 0912xxxx126
5362043 سعید برجی 0937xxxx760
5354056 میرسلمان هاشمی زاده 0912xxxx122
5109856 حسام نوفرستی 0935xxxx326
5168699 سیده فاطمه ركابی 0902xxxx994
804469 مصطفی ساری خانی 0902xxxx178
1621375 سیدناصر فرزانه 0915xxxx995
2007712 بهمن خوش آبی 0938xxxx782
2765830 نیما ساعدی 0911xxxx725
3105856 لیلی سادات افتخاری ارجمند 0935xxxx019
4330403 مجید حشمتیان 0905xxxx972
3878330 محسن بیابانی 0921xxxx056
3261627 امير بابائي 0901xxxx931
5570283 عليرضا تاروردي زاده خوجين 0922xxxx123
3349534 مهدي شكوهيان 0937xxxx524
830125 مهدي بامري 0990xxxx933
3311017 هادي زمانلو 0919xxxx810
711454 سحر حسيني خواه 0933xxxx486

با ویپاد، آنلاین و رایگان در بانک پاسارگاد افتتاح حساب کنید و کارت بانکی خود را از طریق پُست دریافت کنید.
سپس از خدمات تسهیلات بدون ضامن و وثیقه، سپرده‌گذاری آنلاین، انتقال وجه هوشمند، خرید بیمه و ... بهره‌مند شوید.


لوگوی داتین
لوگوی بانک پاسارگاد

تمامی حقوق این وب‌سایت متعلق به شرکت نرم‌افزاری داتین است